Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2014

7689 00f9 420

mytesticlesareamazing:

eu-ph-or-ia:

In 1955 this was considered the perfect body. She is so beautiful, body like this please.

littletalks
littletalks
littletalks
1294 ca96 420
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild
littletalks

Khal Drogo is here for you to improve your sex life.
littletalks
Reposted fromredux redux viamewantcookie mewantcookie
littletalks
kobiety to zachłanne szmaty
littletalks
Reposted fromoll oll vianadelle nadelle
littletalks
2276 6d4f 420
Reposted fromkjuik kjuik viaodulekkocurek odulekkocurek
littletalks
Ale temu uśmiechowi nie można było się oprzeć. Ten uśmiech mógłby wygrywać wojny i leczyć raka.
— John Green "19 razy Katherine"
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viacytaty cytaty
littletalks
"Można kochać kogoś tak bardzo, pomyślał, ale nigdy nikogo nie kocha się tak bardzo, jak bardzo się za nim tęskni."
— John Green "19 razy Katherine"
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viacytaty cytaty
littletalks
0381 7ab4 420
Reposted fromsweetcandy sweetcandy
littletalks
0389 8039 420
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
littletalks
A jakie kobiety są ładne? - Kobiece. Duże. Nie znoszę chudych bab. Przecież cielesność nas w nich pociąga, ciepło, dotyk, a jak tu przytulić się do szkieletu?! Przepraszam, że tak mówię, ale współczesna kultura hodowli takich samych egzemplarzy to coś strasznego. Kobieta ma pierdolca, bo parę kilogramów więcej waży! To jest morderstwo na człowieku! Ludzie! Obsesja zdrowia i chudości! W Hamburgu poszedłem po południu na spacer do parku i myślałem, że mnie kurwa stratują. Nie było ani jednego spacerującego! Wszyscy w tych strojach, wszyscy chudzi jak kościotrupy i myślę: gdzie ja jestem!? Atak szkieletorów! A ja chciałem się przejść niespiesznie, wypiwszy piwo, będąc nieco grubym. Czułem się dyskryminowany. Poszedłem stamtąd
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6

December 16 2014

littletalks
9738 7fd8 420
Reposted fromraksha raksha viaTrunus Trunus
7901 1118 420

whoiskasey:

Excellent Manners Wolf goes to his local coffee shop

littletalks
littletalks
HP | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viapuszkamileny puszkamileny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl